Gjør ideer til verdier

Patentstyret gir rettigheter til varemerke, design og patent i Norge.

Finn varemerker, design og patenter i Norge

Velg riktig type enerett

Navn og logo

Få enerett til et varemerke som skiller dine varer og tjenester fra andres.

Design

Få enerett til utseendet og formen på produktet du har laget.

Oppfinnelse

Få patent på oppfinnelsen din. Oppfinnelsen må være en konkret løsning på et teknisk problem.

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniører, 40 jurister og andre eksperter som gjerne hjelper deg. Her er noen av dem som du møter på kundesenteret. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.45.


Nytt og nyttig

Kurs og arrangement

22 Sep. 09.00-10.00

Smart ways to build and grow your company

A live-streamed discussion on how smart use of innovation and IPR can strengthen and secure your business. Experienced leaders and entrepreneurs from a wide variety of industries share valuable knowledge from lessons they have learned along the way.

24 Sep. 10.00-10.45

Smarte avtaler i samarbeid og joint ventures

En samtale om hvordan riktige og smarte avtaler om IPR kan avgjøre din virksomhets avkastning fra samarbeid. Erfarne ledere og gründere deler verdifull kunnskap fra egne erfaringer med bruk av avtaler i samarbeidsprosjekter. 

 

13 Okt. 9.00–15.45

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

Webinar: En patentbeskyttelse gir deg enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt. På dette heldagskurset lærer du hva som kan patentbeskyttes og hvordan en patentbeskyttelse kan gi deg konkurransefortrinn.

15 Okt. 9.00–16.00

Introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse

Webinar: Beskyttelse av logo, navn og design gir deg enerett til kommersiell bruk. På dette kurset får du grunnleggende informasjon om hvordan du kan beskytte disse verdiene.

Se alle arrangement