Gjør ideer til verdier

Patentstyret gir rettigheter til varemerke, design og patent i Norge.

Finn varemerker, design og patenter i Norge

Velg riktig type enerett

Navn og logo

Få enerett til et varemerke som skiller dine varer og tjenester fra andres.

Design

Få enerett til utseendet og formen på produktet du har laget.

Oppfinnelse

Få patent på oppfinnelsen din. Oppfinnelsen må være en konkret løsning på et teknisk problem.

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniører, 40 jurister og andre eksperter som gjerne hjelper deg. Her er noen av dem som du møter på kundesenteret. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.45.


Nytt og nyttig

Kurs og arrangement

16 Apr. 09.15–10.15

Designdrevet Innovasjon

Webinar: Kriser kan åpne for nye muligheter til å prøve nye løsninger. Designdrevet innovasjon kan hjelpe deg å finne den riktige veien fremover.

17 Apr. 10.00–10.30

Fra varemerke til merkevare

Webinar: Hva er forskjellen på en merkevare og et varemerke? Er det i det hele tatt noen forskjell, og hvordan skal du gå frem for å få eneretten til et navn eller en logo?

12 Mai. 09.00–12.30

Beskyttelse av programvare

Webinar: Hvordan kan du beskytte programvare, digital tjenester eller apper?

26 Mai. 09.00–15.00

Påbyggingskurs varemerke

Dette kurset er for deg som vil lære enda mer enn det grunnleggende om rettigheter til navn og logo. Du får kunnskap om hvordan du kan sikre deg en større markedsandel ved å bruke disse rettighetene på en praktisk og strategisk måte.

04 Jun. 8.45–11.30

Varemerke- og designfrokost

Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen på området, nyere praksis fra EU, norske domstoler og Klagenemnda. I tillegg vil vi denne gangen også gjennomgå viktige endringer som følger av Prop. 43 LS (2019-2020) i et noe utvidet møte.

Se alle arrangement