Finn varemerker, design, patenter

IP-dagen

I februar 2019 arrangerte vi IP-dagen for første gang. Som følge av stort engasjement med mange innspill, legger vi nå til rette for at IP-bransjen igjen kan møtes til en ny fagdag i 2020.

Patentstyret, FONIP* og NIP** inviterer derfor IP-bransjen til en ny felles fagdag, hvor hensikten er å synliggjøre, utvikle og løfte IP-bransjen, slik at vi samlet kan bidra til flere gode rettigheter i Norge. Vi vil få høre nytt fra aktuelle foredragsholdere og anledning til å diskutere felles utfordringer, mål og samarbeidsmuligheter.

Vår konferansier blir også denne gang Eirik Norman Hansen.

Vi tar opp tråden fra forrige gang med følgende to hovedtema:

  • Hva er næringslivets fremtidige behov fra IP-bransjen?
  • Hvordan kan vi synliggjøre og kommunisere verdien av IP for næringslivet?  

Se detaljert program og foredragsholdere lenger ned på siden.

Vi ønsker velkommen til en spennende og innholdsrik dag!!

* FONIP: Foreningen for norske IP-rådgivere (tidligere NPF)
** NIP: Norsk forening for Industriens Patentingeniører


 

Betaling og avmelding

Faktura vil bli sendt når kurset er avholdt. Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursdag, belastes 50% av kursavgiften. Ved manglende oppmøte eller avbud senere enn 1 (én) virkedag før arrangementet, beregnes full kursavgift. Send e-post til kurs@patentstyret.no for avmelding. Det er mulig å sende en annen på kurset i ditt sted.

Samarbeidspartnere:
FONIP_luft_300.png
NIP_luft_300.png

Program

0930 - 1000
Registrering, kaffe/te
1000 - 1010
Velkommen

Eirik Norman Hansen

1010 - 1030
Et år etter? Hva har skjedd?

Bernt Boldvik fra Patentstyret og Cecilie Berglund fra FONIP

1030 - 1115
Tema 1: Hvordan synliggjøre verdien av IP

- Duncan Park, Tomra (fra et bedriftsperspektiv)
- Martin B. Rove, Orkla (fra et bedriftsperspektiv)
-Terje Myrland, Perceptor (fra et kommunikasjonsperspektiv)

1115 - 1135
Benstrekk
1135 - 1230
Gruppediskusjon

Hva har vi hørt, og hva skal vi gjøre for å synliggjøre verdien av IP?

1230 - 1330
Lunsj
1330 - 1415
Tema 2: Næringslivets fremtidige behov fra IP-bransjen

- Ellen Breddam, ADIPA i Danmark (fra fullmektigperspektiv)
- Eirik Raanes, advokatfirmaet Thommessen (fra juridisk perspektiv)
- Bjørn Lillekjendlie, Patentstyret (fra Patentstyrets perspektiv)
- Bjørn Ringvold, Equinor (fra bedriftsperspektiv)

1415 - 1430
Benstrekk
1430 - 1445
Tema 2 fortsetter
1445 - 1545
Gruppediskusjon

Hva har vi hørt, og hva skal vi gjøre for å dekke næringslivets framtidige behov? 

1545 -
Avslutning

Foredragsholdere

Eirik-Norman-Hansen400.jpg
Eirik Norman Hansen
Vis hele teksten
BerntBoldvik400.jpg
Bernt Boldvik

Patentstyret
Avdelingsdirektør Kommunikasjon og kunnskap

Vis hele teksten
CecilieBerglund.png
Cecilie Berglund

FONIP
Styreleder FONIP
Senior Partner/Attorney-at-law (MNA) i Bryn Aarflot

Vis hele teksten
DuncanPark200.jpg
Duncan Park

Tomra
Head of Intellectual Property

Vis hele teksten
MartinBRove400.jpg
Martin B. Rove

Orkla
Advokat / Attorney-at law
Group Legal

Vis hele teksten
TerjeMyrland327.jpg
Terje Myrland

Perceptor
Partner

Vis hele teksten
EllenBreddam400.jpg
Ellen Breddam

ADIPA i Danmark
Om Ellen Breddam

Vis hele teksten
EirikRaanes200.jpg
Eirik Raanes

Advokatfirma Thommessen
Partner
Om Eirik W. Raanes 

Vis hele teksten
BjoernLillekjendlie200.png
Bjørn Lillekjendlie

Patentstyret
Avdelingsdirektør Patent

Vis hele teksten
BjornRingvold400.jpg
Bjørn Ringvold

Equinor
Chief Intellectual Property Advisor
TPD R&T Innovation Collaboration & IPR

Vis hele teksten
Påmelding

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Kursteam1155x493.png
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei