Rotte
Foto: iStock.

TXGuardian: rettigheter gir godt grunnlag for lisensavtaler

«TXGuardian har internasjonale ambisjoner, og da er det en fordel å ha rettigheter som grunnlag for lisensavtaler med internasjonale samarbeidspartnere og forhandlere.»

TXGuardian er et teknologiselskap som leverer løsninger for å overvåke og beskytte bygg mot skadedyr, i første omgang gnagere som mus og rotter. Slike skadedyr utgjør et stadig større problem, spesielt i byene.

Unikt produkt

Tradisjonelt er mus og rotter blitt bekjempet med gift, noe som har store negative konsekvenser for miljøet. TXGuardian har sett behovet for nye, miljøvennlige metoder for å forebygge problemet, uten bruk av gift. De ønsker både å ivareta miljøet og samtidig redusere kostnadene knyttet til bekjempelse av skadedyr.

Deres produkt GreenGuard skremmer bort rotter og mus ved at de får ufarlige, elektriske støt ved berøring. Produktet består av et veggsystem og en portlist. Portlisten beskytter porten, som er et svakt punkt på alle bygg. Gnagerne får et ufarlig støt når de berører lista, og lærer dermed å holde seg unna.  Veggsystemet og portlisten kan kobles sammen for å beskytte hele bygget. Teknologien er driftssikker og tåler ulike værforhold, og materialene er vedlikeholdsfrie og har lang levetid. 

Videoen viser hvordan rottene reagerer på de elektriske støtene fra GreenGuard. Forskning utført av Veterinærinstituttet beviser at produktet virker, har læringseffekt, og at dyrevelferden er ivaretatt. Bedriften kjenner ikke til at andre konsepter for bekjempelse av gnagere har tilsvarende dokumentasjon fra dyreforsøk

Slik virker GreenGuard

Ulike måter å beskytte verdiene på

TXGuardian har en IPR-strategi med forskjellige tiltak for ulike områder av virksomheten; alt fra bedriftshemmeligheter til patenter og varemerker. De har fått hjelp av Oslo Patentkontor til søknadsprosessene.

  • Logoen er registrert som varemerke i Norge. 
  • De har norsk patent på portlist-løsningen, og de fikk nylig innvilget patent i Australia på kjerneteknologien sin – utstyr for skadedyravvisning og -kontroll. De har også patentsøknader inne for dette i Canada, USA, Europa og Kina. 

Portlist-løsningen er et helt nytt konsept med stort potensiale, og det er viktig for bedriften å få beskyttet teknologien. «Skadedyrutfordringene og markedet er mye større i Australia enn i Norge. Derfor er det veldig spennende at det brede patentet på kjerneteknologien nå er innvilget der», sier daglig leder Elisabet Mæland Fosse.

TXGuardian har avsluttet samarbeidet med interessenter fra Thailand på grunn av risiko for kopiering. De har også registrert en aktør i Norge som har testet en portlist, men uten å kommersialisere den i full skala. De mener derfor det er veldig verdifullt å nå ha fått innvilget patent i Norge på akkurat denne portlisten. 

Tilskudd fra offentlige støtteordninger

TXGuardian har fått miljøteknologistøtte og lån fra Innovasjon Norge. De har også fått støtte til et forprosjekt på forbrukermarkedet gjennom satsingen «Grønn Framtid» fra Oppland fylkeskommune. 

Konseptet består av GreenGuard veggsystem og GreenGuard portlist. Foto: Linda Søvik 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: