Gjer idear til verdiar

Patentstyret gir rettar til varemerke, design og patent i Noreg.

Finn varemerke, design og patent i Noreg

Vel riktig type einerett

Namn og logo

Få einerett til eit varemerke som skil dine varer og tenester frå andre sine.

Design

Få einerett til utsjånaden og forma på produktet du har laga.

Oppfinning

Få patent på oppfinninga di. Oppfinninga må vere ei konkret løysing på eit teknisk problem.

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniørar, 40 juristar og andre ekspertar som gjerne hjelper deg. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.45.


Nytt og nyttig

Kurs og arrangement

16 Apr. 09.15–10.15

Designdrevet Innovasjon

Webinar: Kriser kan åpne for nye muligheter til å prøve nye løsninger. Designdrevet innovasjon kan hjelpe deg å finne den riktige veien fremover.

17 Apr. 10.00–10.30

Fra varemerke til merkevare

Webinar: Hva er forskjellen på en merkevare og et varemerke? Er det i det hele tatt noen forskjell, og hvordan skal du gå frem for å få eneretten til et navn eller en logo?

12 Mai. 09.00–12.30

Beskyttelse av programvare

Webinar: Hvordan kan du beskytte programvare, digital tjenester eller apper?

26 Mai. 09.00–15.00

Påbyggingskurs varemerke

Dette kurset er for deg som vil lære enda mer enn det grunnleggende om rettigheter til navn og logo. Du får kunnskap om hvordan du kan sikre deg en større markedsandel ved å bruke disse rettighetene på en praktisk og strategisk måte.

04 Jun. 8.45–11.30

Varemerke- og designfrokost

Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen på området, nyere praksis fra EU, norske domstoler og Klagenemnda. I tillegg vil vi denne gangen også gjennomgå viktige endringer som følger av Prop. 43 LS (2019-2020) i et noe utvidet møte.

Sjå alle arrangement