Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. Du kan abonnere på nyhetsbrevet ved å fylle ut skjemaet på denne siden.

Sterk global vekst i patentsøknader

31. november 2016: Patentsøknader økte til 2,9 millioner i 2015 på grunn av sterk vekst fra Kina; etterspørselen etter andre immaterielle rettigheter økte også.

15% økning i patentsøknader hittil i 2016

21. november 2016: Det har vært en kraftig økning i antall patentsøknader det siste året. Det er imidlertid ikke norske selskaper, men utenlandske oljeservicebedrifter, som står for mesteparten av oppgangen.

Foto: iStock

Samlet veiledningstjeneste

13. oktober 2016: Innovasjon Norge og Patentstyret har i samarbeid vurdert behovet for en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste innen immaterielle verdier og rettigheter.

Varemerkebrosjyre

Varemerkebrosjyren er spesielt rettet mot deg som vil vite hvilke muligheter et varemerke kan gi, og hvordan du kan få enerett til det.

NFD vil ha bedre resultater av FoU-satsinger

Nærings- og fiskeridepartementet vil finne ut om analyser av patentlandskapet kan bidra til å styrke offentlige FoU-satsinger. Patentstyret utarbeider derfor landskapsanalyser for forskningsmiljøer med ønske om at dette vil bedre forskningsresultatene.

Ny pris for beste EU-design

EUs designmyndighet EUIPO (European Union Intellectual Property Office) lanserer for første gang sin egen designpris: DesignEuropa Awards.

Endringer i betalingsforskriften fra 1. august 2016

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i Forskrift 26. mars 2014 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften). Disse endringene trer i kraft 1. august 2016.

Nyheter 2021

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2021.

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt