Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

25. oktober 2017: På grunn av internasjonale valutajusteringer har WIPO (World Intellectual Property Organisation) gitt melding om endringer i internasjonale avgifter som betales for innlevering av internasjonal patentsøknad under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. november 2017:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 11610 til NOK 10920
  • Tilleggsavgift for hver side utover 30 endres fra NOK 130 til NOK 120

For internasjonale patentsøknader innlevert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT, PCT-SAFE og eOlf gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 1750 til NOK 1640
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 2620 til NOK 2460

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: