Kilde: Design og arkitektur Norge (DOGA)
Kilde: Design og arkitektur Norge (DOGA)

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) 2017

2. mars 2017: Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter innovasjonsprosjekter i norsk næringsliv. Design og arkitektur Norge (DOGA) inviterer etablerte bedrifter til å søke om midler til idefasen i innovasjonsprosjekter.

Prosjektet må følge en designdrevet innovasjonsprosess og anvende designkompetanse for å løse et definert problem.

Alle typer private vare- og tjenesteytende momsregistrerte foretak kan søke om midler. Enkeltmannsforetak kan ikke søke.

Søknadsfristen er 11. mai 2017.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: