DOGA-merket for design og arkitektur

12. mai 2017: DOGA-merket for design og arkitektur er Design og arkitektur Norges anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Prisen skal vise frem de gode forbildeprosjektene. DOGA-merket hedrer samarbeid mellom oppdragsgivere og utøvere som viser vellykket bruk av design- og/eller arkitektur i sine prosjekter. Prosjektene skal være nyskapende og ha samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi.

Det nye DOGA-merket for design og arkitektur erstatter det tidligere Merket for god design.

Søknadsfristen er 5. september.

Les mer på nettsidene til DOGA

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: