Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer - flere kapitler

3. august 2017: Endringer i del C, kap. IV og V og del D, kap. II og VI

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap. IV, 2a.3.2 «Generelt om planter og dyr» er blitt tydeliggjort slik at det fremkommer at de er i samsvar med endringer i EPC Rules.

Endringer i del D, kap. II og kap VI

Del D, kap. II «Innsigelsesprosedyre» og Del D, kap VI «Administrativ overprøving» er endret som følge av at det er innført en ny prosedyre for denne typen utvalgsavgjørelser.

Endringer i del C, kap. V

Del C, kap. V «Supplerende beskyttelsessertifikater» er endret i samsvar med nytt regelverk om forlenget beskyttelse for legemidler til barn som trer i kraft fra 1. september 2017.

For sertifikater for legemidler som utløper etter 1. mars 2017 kan det leveres søknad om forlenget beskyttelsestid fra og med 1. august 2017.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: