Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer - flere kapitler

25. september 2017: Endringer i del C, kap. VI og del D, kap. II, III og VI.

Endringer i del C, kap. VI

Pr. del C, kap. VI, punkt 4.1 «Generelt» er endret slik at det går klarere fram at vurderingen av om det er innført nytt materiale i avdelte søknader (patl. § 13) er flyttet fra godkjenningen av delingen til realitetsbehandlingen.

Endringer i del D, kap. II

Pr. del D, kap. II, punktene 3.2 «Realitetsbehandlingen» og 3.3.3 «Opprettholdelse av patentet i endret form» er endret for å få fjernet en intern uoverensstemmelse i retningslinjen og for å tydeliggjøre at vi kan tilskrive patenthaver hvis vi ser at patentet kan opprettholdes i begrenset form

Endringer i del D, kap. II

Pr. del D, kap. II, punkt 3.2.3 «Muntlige forhandlinger»: Det er presisert hvilke nedtegnelser som skal gjøres i forbindelse med muntlige forhandlinger under innsigelsesprosedyren.

Endringer i del D, kap. III

Pr. del D, kap. III, punkt 2. «Formelle forutsetninger»: Det er presisert at muntlig informasjon som fremkommer i et møte skal nedtegnes.»

Endringer i del D, kap. VI

Pr. del D, kap. VI, punkt 3.5 «Muntlige forhandlinger» er endret for å presisere hvilke nedtegnelser som skal gjøres i forbindelse med muntlige forhandlinger under administrativ overprøving.

Oversikt over endringer i patentretningslinjene

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: