Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer del C

17. august 2017: Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere - del C, kapittel IV

Endringene gjelder følgende punkter i del C, kapittel IV som er  oppdatert i samsvar med tilsvarende retningslinjer i EPO guidelines:

  • 2.3.3 «Matematiske metoder»
  • 2.3.5 «Planer, regler og metoder for utførelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet»
  • 2.3.6 «Programmer for datamaskiner»
  • 2.3.7 «Fremleggelse av informasjon»
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: