Foto: iStock

Flere og bedre digitale selvbetjeningsløsninger

24. januar 2017: I dag skjer om lag 90 prosent av Patentstyrets dialog med næringslivet elektronisk. For å møte kundes behov for effektiv og kundevennlig kommunikasjon, videreutvikler vi tjenestene gjennom økt digitalisering og automatisering.

I fjor lanserte vi som en av de første etatene en betalingsløsning for søknadsavgifter via Altinn. Dette ble gjort i nært samarbeid med eksterne IT-leverandører, og er bygd på den felles plattformen og infrastrukturen som Altinn og ID-porten representerer.

Planer fremover

I 2016 fikk vi økonomisk støtte fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) for å realisere nye og fremtidsrettede digitale løsninger for søknadsbehandling av patenter, varemerker og design. Løsningene skal ivareta kundens behov gjennom hele søknadsprosessen - før innleveringen av søknaden, under behandlingen og etter at søknaden er avgjort. Vi ønsker å gjøre søknadsprosessene våre mindre komplekse, mer forutsigbare og redusere behovet for brevveksling. Det vil føre til økt effektivitet, gode brukeropplevelser og reduserte kostnader både for kundene våre og for Patentstyret.

Konkret jobber vi nå med å fornye og forbedre søknadsveilederen som ligger i Altinn. Samtidig jobber vi med å utvikle nye funksjoner i tillegg til betaling og varsling som kan brukes via innlogging på nettsidene våre i dag.

Denne digitaliseringen er en del av vår strategiske satsing for å ivareta kundebehov. Prosjektet vil fortløpende levere nye og forbedrede tjenester i år og i 2018. Den økonomiske rammen er på kr. 12,5 mill.

Dialog og innspill

Vi er avhengig av god dialog og innspill fra kundene våre, og vi kommer til å kontakte flere av våre kunder for å få kartlagt behov, nytteverdi og som brukere i en testfase.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: