Mann og kvinner undersøker innhold i et reagensrør.
Foto: iStock

Høring om supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) og unntak for forskning

1. november 2017: Et supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) gjelder for legemidler og plantefarmasøytiske produkter. EU-kommisjonen har igangsatt en åpen høring for å undersøke muligheter for forbedringer i visse aspekter av patentbeskyttelsen og tilleggsvern (SPC). Fristen for å besvare undersøkelsen er 4. januar 2018.

Forbedringene kan omfatte følgende tre elementer:

  • opprettelsen av et enhetlig EU-SPC
  • en harmonisering av forskningsunntaket som gjelder produksjon av testdata for å oppnå markedsføringstillatelse
  • innføring av unntak for produksjon som gjelder eksport til markeder der SPC ikke gjelder

Lenker til mer informasjon og spørreskjemaer

All relevant informasjon og online-spørreskjemaer

Kortfattet artikkel som oppsummerer tematikken rundt unntaket for produksjon (PDF)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: