Nordisk Patentinstitutt lanserer nye nettsider

15. september 2017: Nordisk Patentinstitutt er et samarbeid mellom patentmyndighetene i Danmark, Norge og Island.

Instituttet mottar og behandler PCT-søknader i den internasjonale fasen for søkere fra Danmark, Island, Norge og Sverige.

Instituttet tilbyr også forundersøkelser om teknikkens stand til bedrifter, patentfullmektiger og IP-advokatfirmaer utenfor Norge og Danmark. Til å utføre disse søkene har vi spesialister som dekker alle tekniske områder.

Vi benytter kompetansen til patentsaksbehandlere hos de danske og norske patentverkene, og utfører søkene i de beste internasjonale patentdatabasene og ikke-patentlitteraturdatabaser som er tilgjengelige.

Besøk de nye nettsidene - npi.int

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: