Foto: iStock

Ny versjon av klassifiseringssystem for design

2. januar 2017: Den 11. utgaven av det internasjonale klassifiseringssystemet for designregistreringer - Locarno Classification - trådte i kraft 1. januar 2017.

Designsøknader som er innlevert etter 1. januar 2017 vil bli klassifisert etter den ellevte utgaven av Locarno Classification.

Hverken Patentstyret eller den internasjonale WIPO (World Intellectual Property Organization) reklassifiserer produkter, som er klassifisert i henhold til en tidligere utgave.

Lenker

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: