Pilotprosjekt for kortere saksbehandlingstid - varemerkesøknader

1. juni 2017: Vi jobber med å redusere saksbehandlingstiden vår for varemerkesøknader. I den anledning gjennomfører vi fra 1. juni en pilot der vi behandler noen søknader på en ny måte.

Hva gjør vi?

Saksbehandlingstiden vår på varemerkeområdet er i dag ca. 4,5 måneder.

I pilotprosjektet behandler vi utvalgte søknader på en ny måte ved blant annet å redusere ventetid og gi oss selv kortere responstid.

Hvilke saker gjelder det?

I første omgang vil vi plukke ut saker som er blitt betalt ved innlevering, som er uten formelle mangler og hvor det er brukt høy grad av godkjente varefortegnelser.

Hva betyr dette for deg?

Hvis vi plukker ut saken din til å være med i piloten, vil du få betraktelig raskere saksbehandlingstid. Vi vil kontakte deg i etterkant for å høre hva du synes om søknadsbehandlingen.

Spørsmål?

Ta kontakt med Anne Kathrin Waage, på 22 38 75 92 eller akw@patentstyret.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: